Συχνές Ερωτήσεις - noisis&logos

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα συχνότερα ερωτήματα σας.

Ποια είναι τα σημάδια σε ένα παιδί ότι χρειάζεται λογοθεραπεία;

Δυσκολίες στο λόγο, την ομιλία, την επικοινωνία ή/και στην κατάποση/σίτιση εμφανίζουν παιδιά με:

 • Βαρηκοΐα-Κώφωση
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Σύνδρομα όπως πχ Σύνδρομο Down ή Tourette
 • Νοητική Υστέρηση
 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες όπως χειλεοσχιστία ή υπερωοσχιστία
 • Εγκεφαλική Πάρεση και άλλα

Γιατί ένα παιδί μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες γλώσσας και ομιλίας ;

Οι δυσκολίες ομιλίας και γλώσσας του παιδιού σας μπορούν να οφείλονται σε οποιαδήποτε από τα εξής:

 • Ομιλιτική/λεκτική δυσπραξία, άρθρωσης ή φωνολογικές δυσκολίες.
 • Αυτισμός: Αυτιστική αναταραχή φάσματος (ASD), κυρίαρχη αναπτυξιακή διαταραχή (PDD).
 • Κεντρική ακουστική διαταραχή επεξεργασίας (CAPD).
 • Συγκεκριμένη γλωσσική εξασθένιση (SLI).
 • Μαθησιακή δυσκολία (LD).
 • Καθυστέρηση ομιλίας και γλώσσας.
 • Τραύλισμα/Stammering στην ομιλία.
 • … και άλλα

Οι συνεδρίες Λογοθεραπείας πραγματοποιούνται ένα προς έναν;

Οι συνεδρίες λογοθεραπείας μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μια ένας προς έναν ρύθμιση, ή σε ομάδα. Μερικές φορές ο λογοθεραπευτής μπορεί να συστήσει συνεδρίες μέσω ομάδας για το παιδί σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί σας παίρνει λιγότερη θεραπεία. Μπορεί να αποκριθεί καλύτερα σε ένα φυσικότερο περιβάλλον επικοινωνίας που παρέχει μια ομάδα.

Μπορείτε να ζητήσετε από το λογοθεραπευτή να σας εξηγήσει τους λόγους που προτείνει ατομικές συνεδρίες ή ομαδικές.

Πού στηρίζεται η διάγνωση του αυτισμού; Είναι μετρήσιμη;

Δεν υπάρχει, σήμερα, συγκεκριμένη ιατρική εξέταση ικανή να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την παρουσία αυτισμού. Η διάγνωση του αυτισμού και των συναφών διαταραχών στηρίζεται στο λεπτομερές αναπτυξιακό ιστορικό, με έμφαση στους τομείς της κοινωνικής αλληλεπί- δρασης, της επικοινωνίας και της σκέψης-παιχνιδιού-φαντασίας και στην αξιολόγηση της παρούσας συμπεριφοράς στους ίδιους τομείς. Η γνώση της ιδιαίτερης φύσης του αυτισμού, η κλινική εμπειρία και η χρήση εξειδικευμένων διαγνωστικών δοκιμασιών, που απαιτούν ειδική εκπαίδευση, διασφαλίζουν την εγκυρότητα της διάγνωσης. Η διαταραχή είναι ‘μετρήσιμη’ ως προς τη σοβαρότητα (ήπια, μέτρια, σοβαρή), με τη βοήθεια ειδικών κλιμάκων και διαφοροποιείται ως προς την ποιότητα, ανάλογα με τον τύπο της διαταραχής στην κοινωνική αλληλεπίδραση (αδιάφορος, παθητικός, ενεργητικός αλλά παράξενος, υπερ-τυπικός).

Ποιά είναι τα δυσλεξικά παιδιά;

Δεν πρέπει να συγχέεται ο δυσλεξικός μαθητής με το ειδικό παιδί που παρουσιάζει στοιχεία δυσλεξικά. Το δεύτερο μπορεί να έχει νοητική καθυστέρηση, αισθητητριακές βλάβες (κωφό, βαρήκοο, τυφλό), πολιτισμική αποστέρηση, εγκεφαλική βλάβη, συναισθηματικές διαταραχές, αλλά δεν είναι δυσλεξικό.

Ποιά είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσω Λογοθεραπεία;

Σε κάθε ηλικία ένα παιδί θα πρέπει να έχει κατακτήσει τα βασικά στάδια της φυσιολογικής ανάπτυξης του Λόγου και της Ομιλίας. Σε περίπτωση που έχουμε την υποψία πως το παιδί μας ενώ μεγαλώνει, δεν μπορεί να επιτύχει την κατάκτηση κάποιου ή κάποιων από αυτά, τότε είναι καλό να γίνει μια αξιολόγηση από έναν λογοθεραπευτή ώστε να γνωρίζετε και εσείς αν χρειάζεται ή όχι κάποια ειδική παρέμβαση. Η έγκαιρη παρέμβαση σίγουρα είναι πολύ σημαντική και έτσι αποτρέπονται συσσωρευμένα προβλήματα λόγω της δυσκολίας του παιδιού σας να επικοινωνήσει με τους γύρω του.

Μπορεί το παιδί μου να ξεπεράσει τις λεκτικές του δυσκολίες ;

Ναι αυτό είναι δυνατό. Εάν ένα παιδί έχει δυσκολίες ομιλίας ή γλώσσας, χωρίς θεραπεία λεκτικής γλώσσας, η ομιλία του μπορεί να μείνει πίσω σε σύγκριση με τους συνομήλικους του καθώς μεγαλώνει. Εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες ή ανησυχίες, είναι καλύτερο να αναζητήσετε επαγγελματικές συμβουλές από έναν θεράποντα λεκτικής γλώσσας (λογοθεραπευτή).

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger ;

Και τα δυο, αυτισμός ή αυτιστική διαταραχή και σύνδρομο Asperger, ανήκουν στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και χαρακτηρίζονται από τις ίδιες βασικές δυσκολίες στους τομείς της αμοιβαίας κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας και της σκέψης-φαντασίας- συμπεριφοράς. Οι δυσκολίες αυτές είναι πιο ήπιες στα άτομα με σύνδρ. Asperger, τα οποία έχουν φυσιολογικές νοητικές δεξιότητες ή υψηλές και αντιλαμβάνονται τις σημαντικές κοινωνικές-επικοινωνιακές δυσκολίες τους, αλλά δεν ξέρουν πώς να τις αντιμετωπίσουν. Σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο διαταραχών θεωρείται, σήμερα, η απουσία καθυστέ- ρησης στην ανάπτυξη του λόγου στα άτομα με σύνδρ Asperger. Ωστόσο, κάποια παιδιά με τυπική αυτιστική διαταραχή σε μικρή ηλικία, αναπτύσσουν λόγο και άλλες δεξιότητες αργότερα και στην εφηβεία παρουσιάζουν χαρακτηριστικά συνδρόμου Asperger.

Είναι η βοήθεια απαραίτητη για κάποιον που έχει δυσλεξία;

Ανεξάρτητα από την ευφυΐα και την ύπαρξη κινήτρων, τα παιδιά με δυσλεξία δεν μπορούν να μάθουν με τον συμβατικό τρόπο διδασκαλίας. Παρόλα αυτά αν η δυσλεξία των παιδιών αυτών διαγνωστεί νωρίς, τότε μπορούν να εισαχθούν επιτυχώς στην λειτουργία της μάθησης μέσα από μια εξειδικευμένη, προσανατολισμένη, δομημένη και συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιδιά αυτά πάντα θα χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη και ενθάρρυνση.

Τι είναι η Παιδιατρική Εργοθεραπεία ;

Η Εργοθεραπεία σε παιδιά δραστηριοποιείται, στοχεύει και δίνει λύσεις σε προβλήματα που αφορούν βασικούς άξονες της φυσιολογικής ανάπτυξης. Ασχολείται με τη λειτουργικότητα του παιδιού και με την ικανότητά του να αλληλεπιδρά στο καθημερινό περιβάλλον, είτε στο σπίτι,  είτε στο σχολείο, είτε στην κοινότητα.Τι είναι Δυσλεξία ;


Η Δυσλεξία είναι μια δυσκολία νευροβιολογικής και νευρο-αναπτυξιακής φύσης με κληρονομική προδιάθεση. Επηρεάζει τις γνωστικές διεργασίες του εγκεφάλου που αφορούν την κατάκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας. Οι ερευνητές λαμβάνουν υπόψη τους ότι υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες αναφορικά με την Δυσλεξία συμπεριλαμβανομένων και των γενετικών παραγόντων. Επίσης, μπορεί να προκληθεί από ένα συνδυασμό δυσκολιών στην φωνολογική επεξεργασία, την μνήμη εργασίας, την ταχεία ανάκληση και αλληλουχία καθώς επίσης και την αυτοματοποίηση βασικών δεξιοτήτων.

Τι είναι η Εργοθεραπεία ;


Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (World Federation of Occupational Therapists – W.F.O.T.) όριζει ότι «η Εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα υγείας το οποίο πραγματεύεται την προώθηση της υγείας και της ευημερίας μέσω του έργου». «Έργο» ειναι όλες οι καθημερινές μας δραστηριότητες. Με ποια άτομα «δουλεύει» ο Εργοθεραπευτής. Ο Εργοθεραπευτής μπορεί να συνεργαστεί με ανθρώπους όλων των ηλικιών που παρουσιάζουν αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση δραστηριοτήτων και δυσλειτουργίες (άτομα με κινητικές, νευρολογικές, ψυχοκοινωνικές, αισθητηριακές, γνωστικές, αναπτυξιακές ή μαθησιακές διαταραχές) .

Τι είναι Αυτισμός ;

Είναι σοβαρή, νευροψυχιατρική διαταραχή, που οφείλεται σε δυσλειτουργία του εγκεφάλου, εκδηλώνεται νωρίς και διαρκεί ολόκληρη τη ζωή. Χαρακτηρίζεται από ποιοτικές αποκλίσεις στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στη δημιουργία σχέσης, στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και στο παιχνίδι-σκέψη-φαντασία. Οι αποκλίσεις αυτές επηρεάζουν βαθιά τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται και βιώνει τον εαυτό του και τον κόσμο, τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει, τη συμπεριφορά, την προσαρμογή και τη λειτουργικότητά του στην καθημερινή ζωή. Επηρεάζουν επίσης, την πορεία της ανάπτυξης, που αποκλίνει από το φυσιολογικό, ενώ η ανάπτυξη επηρεάζει την κλινική εικόνα του αυτισμού.

Ποιες είναι Διαταραχές λόγου ;


Φαινομενολογικά θα μπορούσαμε να έχουμε την παρακάτω ταξινόμηση των διαταραχών του λόγου:
Διαταραχές άρθρωσης (δυσαρθρίες, δυσλαλίες) Διαταραχές ρυθμού της ομιλίας (λογονευρώσεις, ταχυλαλίες, βραδυλαλίες, τραυλισμός) Μερικές ή ολικές διαταραχές προφορικής έκφρασης (κωφαλαλία, αλαλία, υστερική αλαλία) Φωνητικές ανωμαλίες (αφωνία, δυσφωνίες, ρινολαλίες) Ανωμαλίες κατανόησης και έκφρασης (αφασίες, νευρολογικές διαταραχές, εγκεφαλικές κακώσεις) Γραμματικές/συντακτικές ανωμαλίες Διαταραχές γραφής/ανάγνωσης Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαρθρογραφία, δυσαριθμησία, υπερκινητικότητα, σύνδρομο ελλειματικής προσοχής)

Αν επιθυμείτε να υποβάλλεται νέα ερώτηση, παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.